Trích dẫn hay

Tầm nhìn vĩ đại mà không có con người vĩ đại cũng trở nên vô nghĩa.”

Jim Collins, Từ tốt đến vĩ đại


“Việc cố cải thiện những điều tiêu cực sẽ không tạo ra những thứ tích cực”

Martin Seligman, Học cách tư duy tích cực


“Cái mà chúng ta muốn không phải là sự lạc quan mù quáng mà là sự lạc quan một cách linh hoạt. Đôi khi chúng ta phải dùng đến sự nhạy cảm với thực tế của những người bi quan nhưng không để bản thân bị chìm đắm trong bóng tối của đó”

Martin Seligman, Học cách tư duy tích cực