Dick Rách Rưới

Ragged Dick (1867), HORATIO ALGER Bí quyết thành công trong tất cả mọi việc  “Nhưng Dick rất nhạy cảm nên không thể biết rằng, để có địa vị trong thế giới này, tiền không phải điều duy nhất cần thiết. Anh ấy cảm thấy mình rất dốt. Anh chỉ biết đọc và viết sơ sơ,… Đọc tiếp Dick Rách Rưới