Những Kẻ Xuất Chúng

Outliers: The Story Of Success, Malcolm Gladwell Về tác giả  Tác giả Malcolm T. Gladwell là nhà báo, diễn giả, và tác giả người Canada. Ông hiện là phóng viên tờ The New Yorker. Tất cả 5 cuốn sách ông viết – trong đó có hai cuốn nổi tiếng “Điểm Bùng Phát”, “Trong Chớp Mắt”… Đọc tiếp Những Kẻ Xuất Chúng