28 ngày thay đổi

Bạn nghĩ sao

… nếu có ai đó lên cho bạn một kế hoạch phát triển trong vòng 28 ngày?

Đó chính là việc mà chúng tôi đã làm ở Kế Hoạch Nhỏ.

Năm 1958, phong trào kế hoạch nhỏ được tổ chức theo sáng kiến của thiếu nhi tỉnh Sơn Tây và Hải Phòng. Sau nhiều năm triển khai, phong trào từ khẩu hiệu đơn giản “Trồng một cây, nuôi một con” đã phát triển rộng khắp và bất ngờ trở thành một trong những hoạt động tập thể quy mô nhất của tuổi trẻ Việt Nam hòa bình.

Lấy cảm hứng từ đó, chúng tôi hy vọng bản Kế Hoạch Nhỏ được tạo riêng cho bạn cũng có thể mang lại những thành tựu ngoài mong muốn.